Kälarne-Sörbygden

Ordförande

Ordförande Crister Leandersson 073-180 28 77n

Kassör Sven-Åke Draxten 070-3752230

Sekr. Bo Sundström 070-6967407

Ledam. Kenneth Godhe 070-5394927

Ledam. Helge Lindqvist 073-0519737

Ledam. Jonny Jonsson 070-3973444

 

Ersättare

 

Eva Baudin 073-8261516

Martin Andersson 070-3266003

Mona Eriksson 070-2394205

 

Representantskapet.


Christer Leandersson

Sven-Åke Draxten

Bo Sundström

Helge Lindqvist

Jonny Jonsson

Ersättare

Martin Andersson

Eva Baudin

Kenneth Godhe

Anneli Valter

© Copyright. All Rights Reserved.