Styrelsen för AK

Styrelsen för AK

Ordförande

Cathrine Blomqvist

Christer Leandesson

Vice Ordförande

Studieombud/Kampanjledare

Kyrkoansv/Hemsida/sekr.

Bo Sundström

Kassör

Hans Cederberg

Ledamot Från S-föreningen Sundsjö/Pilgrimstad/Gällö

Mats Eriksson

Farhat Ali

Bräcke S

Sven Åke Draxten

Jörgen Persson

© Copyright. All Rights Reserved.