Våra ledamöter i kommun

Kommunstyrelsen

Jörgen Persson ( Ordförande)

Cathrine Blomqvist (2:e vice)

Pierre Widell ( Ledamöt )

Ersättare

Crister Leandersson

Rikard Nilsson

Barbro Norberg

Bygg och mljönämnden


Farhat Ali

Ordförande

© Copyright. All Rights Reserved.