Bräcke S-Föreningar

Bräcke S-förening

 

Ordförande Hans Cederberg

Vice ordförande Cathrin Blomqvist

Kassör

Sekreterare Maria Bergman adjungerande


Ledamöter

Farhat Ali

Anders Andersson

Ulrika Sandbom

Vanja Byström

Lars Isaksson


Ersättare

Anna Lindström

Anna-Lisa IsakssonSundsjö-Pilgrimstad-Gällö S-förening


Ordförande: Mats Eriksson

Vice ordförande: Jörgen Persson

Kassör: Barbro Wik

Sekreterare: Maria Sträng


Ledamöter:

Rickard Nilsson

Arne Jonsson

Gudrun Eriksson


Kälarne S-förening


Ordförande Crister Leandersson

Kassör Sven-Åke Draxten


Ledamöter

Kenneth Godhe

Helge Lindqvist

Jonny Jonsson

 

Ersättare

Eva Baudin

Martin Andersson

Mona Eriksson

 

Representantskapet

Crister Leandersson

Sven-Åke Draxten

Helge Lindqvist

Jonny Jonsson

Ersättare

Martin Andersson

Eva Baudin

Kenneth Godhe

Anneli Valter

© Copyright. All Rights Reserved.