Bräcke S-Föreningar

Styrelsen för Bräcke S-Förening

 

Ordf. Hans Cederberg

v.ordf. Cathrin Blomqvist

Kassör.

Sekreterare. Maria Bergman adjungerande

Ledamöter

Farhat Ali

Anders Andersson

Ulrika Sandbom

Vanja Byström

Lars Isaksson

Ersättare

Anna Lindström

Anna-Lisa IsakssonOrdförande

Ordförande Crister Leandersson 073-180 28 77n

Kassör Sven-Åke Draxten 070-3752230

Ledam. Kenneth Godhe 070-5394927

Ledam. Helge Lindqvist 073-0519737

Ledam. Jonny Jonsson 070-3973444

 

Ersättare

Eva Baudin 073-8261516

Martin Andersson 070-3266003

Mona Eriksson 070-2394205

 

Representantskapet.

Christer Leandersson

Sven-Åke Draxten

Helge Lindqvist

Jonny Jonsson

Ersättare

Martin Andersson

Eva Baudin

Kenneth Godhe

Anneli Valter

© Copyright. All Rights Reserved.