info från kyrkan

Håsjö Pastorat

Kyrkorådet

Annika Eklund, ordförande

Lars-Erik Granbacka, vice ordförande


Monica Ljungberg

Oddbjörn Eriksson

Sonia Forsberg

Johnna Christensen


Brittinger Håkansson, Ersättare

Helge Lindqvist, Ersättare

Inger Vall, Ersättare

Karin Kvist, Ersättare

Ordförande Hällesjö-Håsjö Församlingsråd

Monica Ljungberg 070-379 37 58

Kyrkofullmäktige Håsjö Pastorat


Oddbjörn Eriksson, ordförande

Annika Eklund, vice ordförande

Monica Ljungberg

Lars-Erik Granbacka

Berit Andersson

Johnny Jonsson

Sonia Forsberg

Helge Lindqvist

Crister Leandersson

Torborg Persson

Karin Kvist

Inger Vall

Ove BacklundBrittinger Håkansson, Ersättare

Bernt Källström, Ersättare

Karin Fredholm Nordborg, Ersättare

Bo Sundström, Ersättare

Rolf Berg, Ersättare

Ingrid Littzell, Ersättare

Pehr Häggkvist, Ersättare

Bräcke-Revsunds Pastorat

Kyrkoråd

Ingrid Kjelsson, ordförande

Hans Cederberg, vice ordförande

Eva Edler

Peter Edling

Birgitta Franzon

Lennart Berggren

Anna Nilsson

Barbro Norberg

Svante Bergqvist

Kerstin Wallin


Ersättare     

Margareta Edling

Gudrun Eriksson

Inger Andersson

Carina Wennström

Monica Drugge-Hjortling


Ordförande Revsund Sundsjö Bodsjö Församlingsråd

Lennart Berggren


Ordförande Bräcke Nyhem Församlingsråd

Margareta Edling


Boddas Bönhus Bodsjö Foto Gerd Williamsson

Hunge-kapell

Foto Martina Berglund

Kyrkofullmäktige Bräcke-Revsunds Pastorat:

Peter Edling                     Ordförande Kyrkofullmäktige

Monica Drugge Hjortling  Vice Ordförande Kyrkofullmäktige

Mikael Eriksson

Ingrid Kjelsson

Per-Olov Mellgren

Birgitta Franzon

Camilla Sandberg

Svante Bergqvist

Margareta Edling

Elisabeth Andersson

Emma Nilsson

Gudrun Eriksson

Kerstin Wallin

Eva Edler

Hans Cederberg

Desirée Sandbom

Thure W Carlsson

Per Olof Hamberg

Barbro Norberg

Lars Levin


Bodsjö Kyrka

Foto Gerd Williamsson

Sundsjö Kyrka

Foto Barbro Thörn

© Copyright. All Rights Reserved.